Adolph Gottlieb (1903 - 1974)

Gottlieb was een Amerikaanse schilder en beeldhouwer die werkte in abstract expressionistische stijl. Zijn werken behoren tot de Color Field painting. Samen met Rothko en Newman wordt hij beschouwd als één van de eerste Color Field painters. Kenmerkend zijn de grote platte vlakken, al dan niet in kleur.