Albert Gleizes (1881 - 1953)

Gleizes was een Franse kubistische schilder. Samen met Metzinger werd hij de theoreticus van het kubisme. Ze publiceerden in 1912 Du Cubisme. Hij sloot zich later aan bij de kunstenaarsgroep Abstraction-Création.