André Breton (1896 - 1966)

Deze Franse dichter en essayist wordt vanwege zijn Manifeste du Surréalisme (1924) beschouwd als de grondlegger van het surrealisme. Voordien was hij al betrokken bij het dadaïsme. Dat manifest was het resultaat van vijf jaar experimenteren met het automatisch schrijven.