Anish Kapoor (1954)

Kapoor is een hedendaagse postminimalistische Engelse beeldhouwer van Indiase afkomst. Hij maakte deel uit van de New British Sculpture. Tot de bekendste werken van Kapoor horen vormen die bedekt zijn met dikke lagen pigment. Deze beelden lijken te zijn ontstaan zonder enige tussenkomst van de mens.