Anthony Douglas Cragg (1949)

Tony Cragg is een hedendaagse Engelse beeldhouwer wiens werk behoort tot de neo pop art. Met zijn muurschilderingen van plastic afval en opstellingen in verschillende materialen werpt hij een kritisch licht op de materiële overvloed van de westerse wereld. Hij vraagt aandacht voor de geprefabriceerde aard van alledaagse voorwerpen en van het moderne leven.

Zijn vroege werken bestaan uit gevonden objecten en werden geïnspireerd door de ready mades van Marcel Duchamp. In zijn latere werk verschuift zijn interesse naar oppervlaktekwaliteit en textuur.

Cragg maakt deel uit van de New British Sculpture.