Bruce Nauman (1941)

Nauman is een hedendaagse postminimalistische Amerikaanse kunstenaar. Kernthema's in zijn werk zijn de lichamelijke ervaring en de zintuiglijke waarneming. Nauman experimenteert met de verhouding tussen lichaam en ruimte en wil onze waarneming manipuleren om bepaalde gevoelens los te maken. Door het gebruik van een zeer gevarieerde vormentaal met verschillende materialen en technieken is hij moeilijk onder te brengen bij één stroming. Zijn werk behoort tot de arte povera, conceptuele kunst en land art en is vaak een visueel commentaar op kunst in het algemeen.

Kenmerkend is de experimentele aard van zijn werk. Hij maakt sculpturen, neonwerken, tekeningen, hologrammen, geluidsinstallaties en videowerken in uiteenlopende materialen en technieken. Nauman werd sterk beïnvloed door het dadaïsme van Marcel Duchamp. Hij wordt beschouwd als de pionier van body art. Hij was getrouwd met Suzan Rothenberg