Camille Bryen (1907- 1977 )

Bryen was een Franse dichter en schilder wiens werk behoorde tot het tachisme en de lyrische abstractie.