Camille Pissarro (1830 - 1903)

Pissaro was een Franse impressionistische kunstschilder met Deense nationaliteit. Hij was sterk beïnvloed door Turner en Constable. Hij was steeds op zoek naar nieuwe vormen en werd één van de meest vernieuwende impressionisten. Zo ging hij als één van de eersten kleuren opdelen in penseelstreken.

In de jaren '80 sloot hij zich aan bij het neoimpressionisme van Seurat en Signac, maar gaf na enkele jaren toch de voorkeur aan een soepelere stijl om zijn idee van de natuur te vatten. Ook ging hij meer stadsgezichten schilderen waarin hij de wisselende effecten van het licht en het weer en de dynamiek van de moderne stad uitbeeldt.