Charles de Gerville (1769 - 1853)

Charles de Gerville was een Franse historicus-archeoloog. Hij maakte deel uit van de eerste groep architectuurgeschiedkundigen in Frankrijk, en ligt in 1824 aan de basis van de 'school' voor architectuur waar ook Arcisse de Comont deel van uitmaakte. Het werk van de Gerville heeft gevolgen gehad voor vele andere disciplines. Hij introceerde de term 'romaans' om de bouwstijl van de 11° en 12° eeuw te beschrijven.