Charles-François Daubigny (1817 - 1878)

Daubigny was een Franse realistische kunstschilder sie samen met Théodore Rousseau en Jean François Millet tot de School van Barbizon behoort. Samen met hen zou hij de latere impressionisten beïnvloeden. Onder invloed van Gustave Courbet zou zijn stijluitwerking meer en meer naar het impressionisme neigen.