Christian Emil Marie Küpper (1883 - 1931)

Deze Nederlandse kunstenaar is beter bekend als Theo van Doesburg. Van Doesburg is vooral bekend als oprichter en redacteur van De Stijl, het kunsttijdschrift dat hij met onder andere Mondriaan, Georges Vantongerloo en Gerrit Rietveld zou maken en van de groep art concret. Van Doesburg zag het als de taak van de moderne kunstenaar om uitdrukking te geven aan de geest van zijn tijd en vroeg om samenwerking tussen architecten en beeldende kunstenaars. 

Van Doesburg is eveneens de theoreticus van het neoplasticisme en ontwikkelde later het elementarisme. Hierin stond de dynamische diagonaal centraal en werden grote rechthoekige vlakken in primaire kleuren diagonaal geplaatst maar afgesneden door de randen van het doek. Deze werken noemt hij Contracomposities en hiermee staat hij lijnrecht tegenover het strakke purisme van Mondriaan.

Van Doesburg werd sterk beïnvloed door het werk vanEl Lissitzky en het dadaïsme.