De Medici

De familie De Medici was een machtige en invloedrijke bankiersfamilie uit Florence die tijdens de 15e eeuw een toonaangevende rol speelde als kunstmecenas. De familie had tevens een enorme politieke macht en bracht drie pausen (Leo X, Clemens VII en Leo XI), meer dan 50 kardinalen en twee koninginnen van Frankrijk (Catharina en Maria) voort. Deze macht zou tot het einde van de 17e eeuw duren.

De De Medici hadden een enorme invloed op de kunst en de architectuur en onderhielden nauwe banden met kunstenaars als Brunelleschi, Donatello, Da Vinci en Michelangelo.