Erich Heckel (1883 - 1970)

Heckel was een Duitse schilder en graveur, en één van de oprichters van de kunstenaarsgroep Die Brücke. In zijn vroege werk is de invloed van Gauguin en van Gogh duidelijk te zien. Nadien werd zijn werk melancholischer. Heckel is vooral bekend om zijn houtgravures en was de beste graveur van de groep.