Ernst Ludwig Kirchner (1880 - 1938)

Kirchner behoort tot één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Duits expressionisme. Hij wordt beschouwd als leider van de kunstenaarsgroep die Brücke. Zijn werk wordt gekenmerkt door een heel primair kleurgebruik en autonome expressie. Kirchner werd vooral beïnvloed door Vincent van Gogh en Edvard Munch, de kunst van Oceanië en in mindere mate Afrika. Na het uiteenvallen van Die Brücke slaagt hij er niet in zijn stijl verder te ontwikkelen. Toch wordt Kirchner gezien als een van de belangrijkste kunstenaars uit de eerste helft van de 20e eeuw.