Etienne Harding (ca. 1059 - 1134)

Etienne Harding was van 1109 tot 1133 abt in de Franse cisterciënzerabdij van Cîteaux. Hij stelde de Carta Caritatis op, één van de belangrijkste documenten waarop de kloosterhervorming van de cisterciënzers berust. Hij gaf opdracht tot de vervaardiging de Moralia in Job (1111) van Gregorius de Grote.