Etienne-Louis Boullée (1728 - 1799)

Boullée was een Franse architect, theoreticus en onderwijzer. De geometrische stijl van zijn gebouwen was geïnspireerd op klassieke vormen en kenmerkte zich door de afwezigheid van versieringen. Kenmerkend in zijn werk zijn de herhaling van elementen en de opgeblazen figuren. Zijn visionaire ontwerpen moesten de indruk wekken van grootsheid en plechtigheid, maar bleven door hun megalomane uiterlijk vaak onuitgevoerd.

Boullées ideeën hadden een grote invloed op de nieuwe generatie architecten. Dankzij de tekeningen die hij aan de Bibliothèque nationale de France liet, werden zijn ideeën verspreid.