Fra Angelico (ca. 1400 -1455)

Guido di Pietro werd vermoedelijk geboren rond 1400 in Fiesole, nabij Florence. Op jonge leeftijd werd hij monnik en nam de naam Fra Giovanni Angelico aan. Hij maakte uitsluitend religieus werk. Zijn zoektocht naar een beeldtaal die contemplatie en devotie bij de monniken bevorderde leidde tot een uniek oeuvre. De datering van zijn werken is moeilijk aangezien slecht enkele documenten over Fra Angelico en zijn werk overblijven.

De lyrische toon en devote menselijke figuren in het werk van Fra Angelico verwijzen nog naar de late gotiek. Toch bewijzen de gestructureerde opbouw en realistische ruimtelijke weergave al een invloed van de renaissance. De tedere, bescheiden en toegewijde personages contrasteren met de zelfverzekerde individuen die typerend zijn in de kunst van de vroege renaissance. Fra Angelico werd ongetwijfeld beïnvloed door Brunelleschi en andere tijdsgenoten.

Eén van zijn bekendste werken is de frescocyclus in het klooster van San Marco te Florence, waar hij het grootste deel van zijn leven verbleef. Deze ongewoon sobere werken zijn geschilderd in ingehouden kleuren en de composities getuigen van zijn uitzonderlijke talent om met weinig middelen harmonische beelden te creëren.