Frans Hals (ca. 1583 - 1666)

Frans Hals was een Nederlandse portretschilder die wordt gerekend tot de Oude Hollandse Meesters en als één van de belangrijkste onder hen geldt. Zijn wereldwijde faam dankt hij aan de levendige en kleurrijke schuttersstukken en groepsportretten. Tot 1603 was hij een leerling van Karel van Mander. Later reisde hij naar Antwerpen om er het werk van Rubens en Van Dijck te bestuderen.

Hals koos ervoor om een schilderij niet glad af te werken maar probeerde het te laten leven door een zwierige penseelvoering. Hij was met deze aanpak zijn tijd ver vooruit en zou onder andere de impressionisten uit de 19e eeuw beïnvloeden.