Frits Van den Berghe (1883 - 1939)

Van den Berghe was een Vlaamse kunstschilder die algemeen erkend wordt als één van de belangrijkste expressionisten. Aan het begin van de eeuw maakte hij deel uit van de Latemse School. Hij evolueerde in een latere fase naar een surrealisme met irreëele droombeelden en hallucinaties in opvallende kleurengamma's. Centraal in zijn oeuvre staat de mens in zijn tragische onvolkomenheid en afhankelijkheid.