Fritz Bleyl (1880 - 1966)

De Duitse architect Bleyl maakte deel uit van de expressionistische kunstenaarsbeweging Die Brücke.