George Grosz (1893 – 1959)

Grosz was een Duitse schilder en graficus die werkte in dadaïstische en sociaal realistische stijl. Hij maakte deel uit van de Neue Sachlichkeit, en was één van de meest bekende veristen. Kenmerkend zijn het bijtende realisme van zijn kunstwerken waarin hij het militarisme, de schijnheilige burgerlijke moraal en de ontreddering in grootsteden aanklaagt. 

Na zijn emigratie naar de de Verenigde Staten in 1932 maakte hij conventionelere kunst. Zijn apocalyptische visioenen van Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog werden sterk beïnvloed door Bosch en Brueghel