George Segal (1924 - 2000)

Segal is een Amerikaanse beeldhouwer die samen met Kaprow happenings organiseerde. Zijn kunst behoort tot de environment art. Kenmerkend zijn zijn anonieme witte gipsen figuren in realistische settings die de indruk wekken dat ze tijdens hun dagelijkse bezigheden zijn versteend. Ondanks het feit dat Segal de dagelijkse werkelijkheid in zijn werken betrekt, behoren deze niet tot de pop art. Later voegde hij ook bewegende en lichtgevende onderdelen aan zijn sculpturen toe.

Segal bekritiseerde de Amerikaanse droom en wilde een afstand creeëren ten opzichte van herkenbare, alledaagse situaties. Hij legt sociaal gedrag en de ridiculiteit van het alledaags bestaan op subtiele wijze bloot.