Gerard Thomas Rietveld (1888 - 1964)

Rietveld was een Nederlandse architect, grafisch ontwerper en meubelontwerper die deel uitmaakte van De Stijl, de Neue Sachlichkeit en pionier was van het Nieuwe Bouwen. Rietvelds eerste experimentele meubels waren nog onbeschilderd. Pas toen hij kindermeubels begon te maken voorzag hij deze van primaire kleur. Rietvelds meubels waren niet modern van uiterlijk en goedkoop te produceren.