Guillelmus Albert Vladimir Alexandre Apollinaris de Kostrowitzki (1880 - 1918)

Deze Franstalige schrijver en dichter is beter bekend als Guillaume Apollinaire. Hij was één van de eersten die het surrealisme en het kubisme introduceerden in de poëzie. Zijn werk is van grote invloed geweest op dada. André Breton noemde Apollinaire zelfs de eerste dadaïst.