Hans Memling (ca. 1435 – 1494)

Hans Memling wordt beschouwd als één van de voornaamste Vlaamse Primitieven. Hij is afkomstig uit Duitsland en vestigt zich tussen 1451 en 1465 in Brugge. Hij krijgt zijn opleiding bij onder andere Rogier van der Weyden. Van hem neemt Memling de aandacht voor de vorm en expressie over. Dramatische spanningen zal hij echter verzwakken tot een statisch eindresultaat.

Memling integreert denkbeeldige figuren en groepen in een opvallend realistische omgeving. De invloed van Van Eyck is niet te ontkennen. Hij creëert een sereen wereld- en paradijsbeeld waar heiligen en mensen in harmonie leven. Hij plaatst vaak een driehoekige compositie op het voorplan van zijn tafereel. Verticale architectuur-elementen bakenen een achterliggend landschap af en transparante zichten zorgen voor ruimte. Memlings aandacht voor decoratieve elementen is duidelijk ontleend aan de Italiaanse renaissancestijl. Het gebruik van het atmosferisch perspectief en schoonheidsideaal van bepaalde figuren past hij ook toe in zijn portretten.