Hans Richter (1888 - 1976)

Richter was een Duitse schilder, graficus en filmmaker. Hij had contacten met de futuristen, de kunstenaarsvereniging Der Sturm, de dadaïsten en de Stijl. Samen met Van Doesburg en El Lissitzky ondertekende hij het manifest van de constructivisten.