Helmut Herzfeld (1891 - 1968)

Deze Duitse dadaïstische kunstenaar staat beter bekend als John Heartfield. Hij veranderde zijn naam als protest tegen het Duitse militarisme. Net als de andere dadaïsten was hij een grote voorstander van pacificme. Heartfield was in 1919 betrokken bij de oprichting van de Berliner Dada. Hij was tevens een pionier in de vernieuwing van de offsetprinting. Kenmerkend voor zijn werk zijn de fotomontage die gebruikt worden als propagandamiddel.