Hendrick Goltzius (1558 - 1617)

Hendrik Goltzius was een Nederlandse graveur en kunstenaar die uitmuntte in technische vaardigheid. In zijn eerste jaren als kunstenaar was hij vooral beïnvloed door Bartholomeus Spranger. Na een reis naar Italië ging hij soberder werken. Hij begon pas te schilderen aan het eind van zijn carrière en was vooral bedreven in portretten.