Hiëronymus Bosch (ca. 1450 – 1516)

Jeroen van Aken was een Nederlandse kunstschilder van de noordelijke renaissance. Zijn voornaamste opdrachtgevers waren elitaire burgers. Hij is al tijdens zijn leven beroemd en werkte onder andere voor het hertogelijk hof in Brussel. Maar Bosch’ faam reikte tot ver buiten de grenzen van het hertogdom Brabant.

Veel thema’s uit Bosch’ werk hebben betrekking op zaken waar de gegoede burgerij zich mee bezighield, zoals losbandigheid, bedrog, luiheid en bedelarij.Volgens kenners is het werk van Bosch sterk beïnvloed door de Moderne devotie, een nieuwe richting binnen het katholicisme die corruptie binnen de kerk sterk veroordeeld en de navolging van het leven van Christus buiten de kerk om predikt. Zijn oeuvre kenmerkt zich door figuren met karikaturale gelaatstrekken en gemaniëreerde houdingen, een voor zijn tijd ouderwetse hoge horizon met monsters, vliegende vissen en uitvergrote flora en fauna. De bouwwerken en steden doen organisch aan, terwijl zijn natuur eerder iets kunstmatig heeft. Zijn schilderijen hebben een tamelijk ruw oppervlak waarin de verfstreken duidelijk zichtbaar zijn.

De bekendste navolger van Bosch is Pieter Bruegel de Oude, die niet alleen Bosch’ stijl overneemt maar ook diens thematiek uitwerkte.