Hippolyte Boulenger (1837 - 1874)

Boulenger was een Belgische romantisch-realistische landschapsschilder die wordt beschouwd als één van de voorlopers van het Belgisch impressionisme. Zijn ontmoeting met portretschilder Camille Van Camp in 1863 zou bepalend zijn voor zijn verdere carrière. Samen met enkele andere kunstenaars vormden ze de School van Tervuren. Deze groep Belgische kunstenaars volgde het gevoelsmatige realisme van de School van Barbizon.

Tussen 1850 en 1870 werd Boulenger beschouwd als de grote vernieuwer van de Belgische landschapsschilderkunst. Kenmerkend is zijn sombere, gevoelsgeladen natuur met rijk maar donker coloriet in een overwegende grijze toon. In zijn werken is licht heel belangrijk en wordt de dramatische lucht met een vluchtige toets weergegeven. Hiermee week hij af van de gebruikelijke regels van de landschapsschilderkunst, en introduceerde zo een grotere vrijheid in de technische uitwerking.