Jacobus Johannes Pieter Oud (1890 - 1963)

Oud was een Nederlandse architect en één van de stichtende leden van De Stijl. Hij was de pionier van het Nieuwe Bouwen en zijn invloed op de moderne bouwkunst moet zeker niet onderdoen voor Le Corbusier en Gropius