Jan van Scorel (1495 - 1562)

Jan Van Scorel was een Noord-Nederlandse schilder die wordt beschouwd als een belangrijke vertegenwoordiger van de renaissance in de Lage Landen. In 1522 werd hij door paus Adrianus VI benoemd tot opzichter van de pauselijke kunstcollecties in het Belvedere, als opvolger van Rafael. Hij woonde in de pauselijke appartementen te Rome en had de kans de antieke beeldhouwwerken en Italiaanse renaissancekunst van Rafael en Michelangelo grondig te bestuderen. Hoewel zijn vroege werk nog invloeden toont van Dürer, zal hij snel renaissance-elementen integreren in zijn kunst.

Jan van Scorel zag zichzelf als intellectueel en verkeerde in de hoogste kringen. Hij weigerde zich aan te sluiten bij het ambachtsgilde van de schilders.