Jasper Johns (1930)

Johns is een Amerikaanse kunstenaar en wordt samen met Robert Rauschenberg beschouwd als één van de belangrijkste vernieuwers na het abstract expressionisme. Samen hadden ze grote invloed op de pop art. Johns experimenteerde met encaustische technieken en action painting waarmee hij een dikke laag op het doek vormde.

Zoals veel moderne kunstenaars stelde Johns de verhouding tussen kunst en dagelijks leven, beeld en realiteit in vraag. Hij gebruikte eenvoudige, publieke thema's als de Amerikaanse vlag, cijfers, letters en schietschijven als onderwerp. Deze banale thema's benadrukken dat Johns het schilderij geen betekenis geeft, maar aan het publiek overlaat er een eigen invulling aan te geven.

Johns werd geïnspireerd door het dadaïsme en Marcel Duchamp en werkte samen met Robert Morris, Frank Stella, Andy Warhol en Bruce Naumann. Zijn werk behoort tot het neo-dadaïsme.