Jean Auguste Dominique Ingres (1780 - 1867)

Ingres was een bekende Franse classicistische kunstschilder. Hij werd onder andere opgeleid door Jacques-Louis David, maar zijn teken- en schilderstijl week sterk af van die van zijn leermeester. Zijn scherpe omlijningen en onzichtbare penseelstreken kregen veel kritiek en werden als gotisch beschouwd. Met zijn lijnvoering koos Ingres voor een natuurgetrouwheid van de vorm. Er wordt verondersteld dat de Grieken dit ook zo deden.

Ingres streefde naar een voorname houding en realistische weergave van kleding. Uit al zijn werken spreekt een erotische sensualiteit. Zijn werken zijn vaak in heldere, felle kleuren. Toch bleef kleur voor hem steeds ondergeschikt aan de lijnvoering. Ingres werd sterk beïnvloed door het werk van Rafaël.