J.J. Winckelmann (1717 – 1768)

Johann Joachim Winckelmann was een Duitse archeoloog en kunsttheoreticus die wordt beschouwd als de grondlegger van de (klassieke) archeologie en aan de basis lag van het classicisme. Winckelmann beschouwde Griekse kunst als superieur aan alle kunsten en stelde Oudgriekse esthetische idealen als maatstaf voor alle hedendaagse kunst. Hij was de eerste die kunstwerken in een historische samenhang plaatste. Geschichte der Kunst des Altertums (1764) geldt als zijn belangrijkste werk.