Johann Gottlieb Fichte (1762 - 1814)

Fichte was een Duitse filosoof en wordt gezien als één van Kants meest getalenteerde aanhangers. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als de filosoof die het Duitse Idealisme uitdroeg. De kern van Fichtes filosofie wordt gevormd door zijn opvatting over de (menselijke) geest. Volgens hem is de hele werkelijkheid hier vanuit te verklaren.