John Milton Cage (1912 - 1992)

Cage was een Amerikaanse avant-gardecomponist die beschouwd wordt als één van de grootste vernieuwers van de klassieke muziek uit de 20e eeuw. De toepassing van het toevalselement in zijn muziek was radicaal. Cage zou een groot aantal hedendaagse beeldende kunstenaars hebben beïnvloed.