Joseph Mallord William Turner (1775 - 1851)

Turner was een Engelse romantische kunstschilder die vooral landschappen en zeegezichten schilderde. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van de Engelse aquarel landschapsschilderkunst. Zijn latere werken vertonen een aquarelachtige vervloeiing van de vormen, Turner wordt vaak gezien als een voorloper van het impressionisme, hoewel dit waarschijnlijk niet zo is.

Hij werd beïnvloed door het werk van Nicolas Poussin en Claude Lorrain, Titiaan en Veronese.