Karel van Mander (1548 – 1606)

Karel van Mander is een kunstschilder en schrijver van Zuid-Nederlandse afkomst. Frans Hals was waarschijnlijk één van zijn leerlingen. Hij is vooral bekend om zijn werk Het Schilderboeck (1604). Dit boek is bedoeld als handleiding voor schilders die niet bekend waren met mythologie, het Latijn niet beheersten of zich geen reis naar Italië konden veroorloven. Omdat steeds meer mythologische onderwerpen werden afgebeeld, was het voor schilders noodzakelijk zich hier toch in te verdiepen om de verhalen correct te verbeelden. Behalve uitleg bij de mythologische verhalen staan in het boek ook renaissancistische schildertechnieken die Van Mander had geleerd in Italië.