Karl Friedrich Schinkel (1781 - 1841)

Schinkel was één van de belangrijkste Duitse architecten en decorbouwers aan het einde van de achttiende eeuw. Zijn bouwstijl verzette zich gedurende een groot deel van zijn carrière tegen de stijl van de École des Beaux Arts. Hij koos voor een zuivere classicistische neohellenistische stijl. Zijn latere werken neigden meer naar de neogotiek.

Zijn bekendste bouwwerk is de Bauakademie in Berlijn. Dit gebouw was deels geïnspireerd op Britse fabrieksarchitectuur en wordt als voorloper van de moderne architectuur beschouwd.