Karl Wirsum (1939)

Wirsum is een Amerikaanse kunstenaar en maakte deel uit van de beruchte The Hairy Who, een groep van de Chicago Imagists.