Léopold Survage (1879–1968)

Survage was een Franse kubistische schilder die deel uitmaakte van de groep jonge avant garde kunstenaars van het Salon des indépendants in 1911. Net als de andere postkubisten evolueerde zijn stijl naar een iets minder streng kubisme. Aan het eind van zijn werken zou Survage teruggrijpen naar een meer klassieke stijl.