Maarten de Vos (ca. 1531 - 1603)

Maarten de Vos was een Vlaamse kunstschilder. Zoals zijn leermeester Frans Floris was ook hij enkele jaren in Italië geweest om de antieke oudheid te bestuderen. Tijdens deze reis leert hij het maniërisme kennen. De Vos is sterk beïnvloed door het kleurgebruik van de Venetiaanse school, en heeft misschien bij Tintoretto gewerkt.

Na de beeldenstorm van 1566 was hij één van de artiesten die verantwoordelijk waren voor de herinrichting van de beschadigde kerken.