Maarten van Heemskerck (1498 - 1574)

Maarten van Heemskerck werd geboren als Maerten van Veen. Hij beperkt zich niet tot schilderen en tekenen maar ontwerpt ook tapijten en glas-in-loodramen. Hij werd onder andere opgeleid door Jan van Scorel die hem de schilderkunst van de renaissance leerde kennen. In 1532 reist hij naar Rome om de klassieke kunst en het werk van de eigentijdse meesters te bestuderen.

Van Heemskerck had een succesvolle carrière en wordt door Vasari genoemd als een bekwaam schilder van figuren en landschappen.