Marcel Duchamp (1887 - 1968)

Duchamp was een Franse kunstenaar en de broer van kunstenaars Raymond Duchamp-Villon en Jacques Villon. Zijn werken behoren tot het dadaïsme, surrealisme en conceptuele kunst. Hij was de eerste die een alledaags voorwerp presenteerde als een kunstwerk, de zogenaamde ready-mades. Zijn Fietswiel uit 1913 was een belangrijke aanzet tot het dadaïsme. Zijn urinoir, gesigneerd met "R.Mutt" 1917, zou één van de meest invloedrijke kunstwerken van de 20e eeuw worden.

Marcel Duchamp kan met Picasso, Kandinsky en Matisse beschouwd worden als de pionier van de hedendaagse kunst. Zeker als het nieuwere kunstvormen zoals installaties en conceptuele kunst betreft, heeft hij een belangrijke rol gespeeld.