Marcia Tucker (1940 - 2006)

Tucker was kunstcritica en medestichter van het New Museum of Contemporary Art in New York City. In 1978 lanceerde ze de term Bad painting voor het werk van Neil Jenny. Haar invloed op de Amerikaanse moderne kunstwereld was enorm.