Martin Disler (1949 - 1996)

Disler was een Zwitsere kunstenaar die behoorde tot De Nieuwe Wilden en sterke banden had met het neo-expressionisme. Zijn werkproces wordt vergeleken met dat van Pollock: Disler creëerde eerst een roes, gebruikte verschillende materialen en maakte werken die zich kenmerken door beweging en snelheid. Veel van zijn werken bevatten menselijke vormen. Belangrijke thema's zijn seksualiteit, geweld, angst, liefde en dood.