Martin Kippenberger (1953 - 1997)

Kippenberger was een Duitse kunstenaar wiens antikunst aansloot bij het dadaïsme en fluxus. Hij gebruikte verschillende technieken en liet zich inspireren door beelden uit de massamedia, alledaagse voorwerpen, schilderijen en foto's. Zijn werk was cynisch, obsceen en tegendraads en vooral gemaakt om de spot te drijven met de kunstwereld.