Maurice Denis (1870 - 1943)

Denis is een Franse kunstschilder en één van de oprichters van de groep Les Nabis. Hij ontwikkelde zich tot een belangrijk theoreticus en zou het pamflet voor les Nabis publiceren. Denis vereenvoudigde de werkelijkheid verregaand, liet delen weg of verving ze door kleur. Later voelde hij zich steeds meer aangetrokken tot de golvende lijnen van de Art Nouveau.

Net als de andere Nabis experimenteerde Denis met verschillende kunstvormen. Zo ontwierp hij ook tapijten, gebrandschilderde ramen, mozaïeken en beschilderde hij keramiek.