Max Liebermann (1847 - 1935)

Liebermann was een Duitse impressionistische schilder. In Barbizon ontmoet hij onder andere Corot, Millet en Manet. In Nederland Isaac Israëls. Van 1899 tot 1911 was hij voorzitter van de Berliner Sezession